Apie

mazas ED Panevezys logo

Devyniuose Lietuvos miestuose veiklą vykdo informacijos centrai „Europe Direct“. Jie veikia Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje ir Visagine. Europos Sąjungoje „Europe Direct“ tinklą sudaro 424 tokie informacijos centrai. Šie centrai pristato Europos Sąjungą, jos politiką ir vertybes visuose Europos kampeliuose. Jie padeda palaikyti svarbų ES institucijų ir piliečių ryšį ir atskleisti, kaip Europa kovoja su COVID-19 pandemija, kaip įgyvendindama programa „NextGenerationEU“, kaip siekiama žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, kaip skatinamas ekonomikos atsigavimas. „Europe Direct“ tinklas reguliariai teikia objektyvią informaciją Europos klausimais ir kartu diskutuoja su piliečiais apie Europos Sąjungos padėtį ir ateitį, organizuoja piliečių dialogus bei įvairius dalyvaujamuosius renginius, prisideda prie Europos viešosios erdvės plėtojimo, skatina aktyvų Europos pilietiškumą mokyklose ir koordinuoja veiklą su kitais ES tinklais regionuose, vietiniais komunikacijos partneriais, žiniasklaida, taip užtikrinant lengvesnę prieigą prie informacijos piliečiams, organizacijoms bei įmonėms.Lietuvoje veikiantys informacijos centrai „Europe Direct“ glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir Europos Parlamento biuru Lietuvoje.

Informacijos centrų „Europe Direct“ veikla joje dalyvaujantiems piliečiams yra nemokama. Šiame puslapyje eudirect.lt esančiame interaktyviame žemėlapyje galite susirasti Jums artimiausią „Europe Direct“ centrą Lietuvoje.

EUROPE DIRECT Panevėžys dirba Panevėžio apskrityje, įsikūręs Panevėžyje, Savanorių a. 12, susisiekti galite telefonu +370 61808934, e. paštu alinamiss@gmail.com. Primename, kad į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą telefonu ir e. paštu atsako „Europe Direct“ kontaktinis centras, darbuotojai gimtosios kalbos lygiu kalba visomis 24 oficialiomis ES kalbomis. Iš ES šalies skambinkite telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11, skambučiai nemokami. Iš ES nepriklausančios šalies skambinkite telefonu 00 32 22 99 96 96, skambučiai apmokestinami standartiniu tarptautiniu tarifu. Raštišką užklausą pateikite internetu https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_lt bet kuria oficialiąja ES kalba, paprastai atsakymas gaunamas per tris darbo dienas. Atsakymus į klausimus apie piliečių teises ES, o kai kuriais atvejais – teisinių patarimų apie teisių taikymą galite gauti svetainėje „Jūsų Europa“.

Daugiau informacijos

 

EUROPE DIRECT Panevėžys 2021 metų veikla

Data     Veiklos Planas
Gegužė     Taikos ir vienybės dienos renginiai Panevėžyje
Birželis     Jaunimo debatai apie Europos žaliąjį kursą
Rugsėjis-Spalis     Lietuvos mokyklų iniciatyva „Šaltiniečiai – europiečiai“
Lapkritis     Technologiniai užsiėmimai įvairaus amžiaus panevėžiečiams „Kai robotai sveikinasi“
Visus Metus     Naujienlaiškis